หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
นายองอาจ มาเม่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม โทร. 056-009668
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
  " ท้องถิ่นเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เฟื่องฟูวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
นายองอาจ มาเม่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง

แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

แนวทางพัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ และผังชุมชนเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แนวทางส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง

แนวทางส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

แนวทางส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย และสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

แนวทางส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนอย่างเป็นระบบ

แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนว
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางส่งเสริมการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ป่า ดิน และน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น

แนวทางเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิดในชุมชุน

แนวทางรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เสพยาเสพติด
ให้คืนสู่สภาพปกติ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-009-668 โทรสาร : 056-385-408
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชม 17,735,083 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10