ท่านต้องการให้ อบต.บ้านไร่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 118 )
60.51%
แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค ( 66 )
33.85%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 3 )
1.54%
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( 4 )
2.05%
การบริการประชาชน ( 4 )
2.05%