หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

  ติดต่อสอบถาม โทร. 088-2742200
 
 

การชำระภาษีบำรุงท้องที่


การรับชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา


การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบ) กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสังกัด อปท.

 
  (1)     2      3   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐ โทรศัพท์ :๐๕๖-๓๘๕-๔๐๘
จำนวนผู้เข้าชม 4,587,037 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com