หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
นายธรรศนรินทร์ พรมอุทัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม โทร. 088-2742200
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการสมทบเงินกองทุน ปี-2561 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ-ฉบับที่-4-ปี-2561 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบเกี่ยวกับการลา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ระเบียบการ เบิก จ่าย เงิน จาก คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงินฯ-ฉบับที่-4-ปี-2561 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Thailand 4.0 [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2   
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-385-408 โทรสาร : 056-385-408
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชม 8,979,435 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10