หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
นายองอาจ มาเม่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม โทร. 056-009668
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับแก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญจาก พรบ. ฉบับเดิมหลายอย่าง โดยเฉพาะจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 49  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราบการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่10) พ.ศ. 2558 [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 75  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา. และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2560 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 75  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2562 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
ะเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวงการคลัง กำหนดมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2554 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2558 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)     2      3   
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-385-408 โทรสาร : 056-385-408
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชม 16,456,994 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10