หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
นายธรรศนรินทร์ พรมอุทัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม โทร. 088-2742200
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
กฎหมายจัดตั้ง บริหารราชการเมืองพัทยา [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.) [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ ฉบับ 4 พ.ศ. 2561 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯของ อปท. พ.ศ. 2547 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)     2   
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-385-408 โทรสาร : 056-385-408
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชม 8,006,469 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10