หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)