หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561 - 2563) [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2