หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดภายในอบต.บ้านไร่และปฎิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่นางาม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและพัฒนาสังคมของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานด้านผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]

  (1)