หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 

ที่ทำการ อบต.บ้านไร่
นายธรรศนรินทร์ พรมอุทัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
นายธรรศนรินทร์ พรมอุทัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

วิสัยทัศน์
ท้องถิ่นเข้มแข็ง   คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เฟื่องฟูวัฒนธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วม

คณะผู้บริหาร อบต.บ้านไร่

บึงหล่ม แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่สำคัญ
ของประชาชนในตำบลบ้านไร่

สินค้า OTOP ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลบ้านไร่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
1
2
3
4
5
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อยู่ห่างจากอำเภอ ลาดยาว ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีพื้นที่ ประมาณ ๑๙๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๒๐,๖๒๕ ไร่
 
  ประชากร ทั้งสิ้น ๓,๕๐๕ ครัวเรือน จำนวน ๑๒,๔๔๔ คน ประกอบด้วย
 
ชาย จำนวน ๖,๑๓๓ คน  
 
หญิง จำนวน ๖,๓๑๑ คน  
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๖๔.๔๘ คน/ตารางกิโลเมตร
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 15 ส.ค. 2554

 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
  ทิศใต้
 
ติดต่อกับ
 
ตำบลบางแก้ว และ
ตำบลเนินขี้เหล็ก และ
ตำบลบ้านแดน
ตำบลลาดยาว
อำเภอบรรพตพิสัย
 
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเนินขี้เหล็ก
ตำบลบ้านแดน และ
อำเภอลาดยาว
ตำบลท่างิ้ว
 
อำเภอบรรพตพิสัย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ตำบลวังซ่าน
อำเภอลาดยาว
อำเภอแม่วงก์
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๒๙ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านไร่ ๓๗๔ ๓๘๑ ๗๕๕ ๒๐๑  
  บ้านบึงหล่ม ๓๓๗ ๓๔๓ ๖๘๐ ๒๗๑
    บ้านหนองหมี ๑๗๔ ๑๙๐ ๓๖๔ ๑๐๔  
  บ้านเนินเรียง ๒๒๖ ๒๔๒ ๔๖๘ ๑๕๑
    บ้านหนองยาง ๑๗๙ ๒๑๓ ๓๙๒ ๑๒๗  
  บ้านหนองโพธิ์ ๑๓๒ ๑๔๐ ๒๗๒ ๗๔
    บ้านเนินม่วง ๒๒๖ ๒๕๐ ๔๗๖ ๑๒๙  
  บ้านเนินใน ๔๐ ๓๔ ๗๔ ๒๒
    บ้านหนองจิก ๒๑๐ ๒๒๕ ๔๓๕ ๑๔๖  
๑๐   บ้านสวนหลวง ๔๗๙ ๔๙๙ ๙๗๘ ๒๘๔
  ๑๑   บ้านหนองแฟบ ๓๒๒ ๓๒๒ ๖๔๔ ๑๖๑  
๑๒   บ้านทุ่งตัน ๒๙๕ ๓๓๐ ๖๒๕ ๒๒๖
  ๑๓   บ้านไทรทอง ๒๘๘ ๓๐๓ ๕๙๑ ๒๐๕  
๑๔   บ้านบ่อกะปุง ๑๒๓ ๑๓๘ ๒๖๑ ๗๒
  ๑๕   บ้านสะเดาปัก ๒๓๐ ๒๔๔ ๔๗๔ ๑๓๖  
๑๖   บ้านหนองน้ำแดง ๑๖๓ ๑๕๕ ๓๑๘ ๙๑
  ๑๗   บ้านบ่อแรต ๒๒๓ ๑๙๘ ๔๒๑ ๑๑๐  
๑๘   บ้านหนองบอนใต้ ๑๘๘ ๑๘๐ ๓๖๘ ๑๖๒
  ๑๙   บ้านหนองไทร ๓๕๖ ๓๕๓ ๗๐๙ ๑๗๕  
๒๐   บ้านคลองกระดาน ๒๐๘ ๑๗๙ ๓๘๗ ๑๐๙
  ๒๑   บ้านหนองน้ำพวย ๑๙๓ ๒๒๓ ๔๑๖ ๑๐๙  
๒๒   บ้านหนองโมกข์ ๑๕๕ ๑๗๒ ๓๒๗ ๙๑
  ๒๓   บ้านหนองสองห้อง ๒๐๔ ๒๐๓ ๔๐๗ ๑๐๗  
๒๔   บ้านหนองไม้ ๑๘๗ ๑๙๒ ๓๗๙ ๑๑๔
  ๒๕   บ้านหนองนา ๑๒๗ ๑๒๐ ๒๔๗ ๖๑  
๒๖   บ้านบ่อสวอง ๑๓๔ ๑๓๔ ๒๖๘ ๖๗
  ๒๗   บ้านมะค่าปม ๑๐๖ ๑๐๘ ๒๑๔ ๑๓๕  
๒๘   บ้านใหม่พัฒนา ๘๑ ๓๐๗ ๑๖๓ ๑๔๔
  ๒๙   บ้านน้ำพุ ๙๑ ๙๖ ๑๘๗ ๑๑๓  
  รวม ๖,๑๓๓ ๖,๓๑๑ ๑๒,๔๔๔ ๓,๕๐๕
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 08-1888-5140
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐ โทรศัพท์ :๐๕๖-๓๘๕-๔๐๘
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชม 5,352,226 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10